הדרכה הורית בגישה התנהגותית קוגניטיבית

טיפול, גידול וחינוך ילדים הם לעיתים קרובות חלק בלתי נפרד מבעיות וקונפליקטים הכרוכים בחיי המשפחה. פעמים רבות, קשיים אלה באים על רקע סגנון ההורות שלכם, על רקע קשיים בזוגיות או היותכם משפחה חד הורית. ברקע הקשיים עם ילדיכם, חיוני לראות את היחסים בין הורות לזוגיות, וההשלכה שיש להם על הקשיים של ילדיכם. הנסיון הטיפולי והמחקרי מצביע על קשר בין קונפליקטים זוגיים והוריים על תפקודם של ילדים: ככל שהקונפליקטים הזוגיים וההוריים יורדים, יש הטבה אצל הילדים, ולהיפך.הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית יוצאת מהנחה כי יש מיומנויות הוריות ניתנות ללמידה על מנת לשנות בעיות התנהגותיות/רגשיות אצל ילדיכם, או סגנון הורות בעייתי במשפחה. משום כך, בדיוק כמו שאהבה בלבד לא תמיד מספיקה על מנת לקיים זוגיות טובה, ויש צורך במיומנויות כמו תקשורת יעילה, אמפטיה, יכולות אינטימיות וכו' - כך גם בהורות. תוכלו לצמצם את הפערים בין מצוי לרצוי ביניכם בזוגיות ובהורות, לקבל אסטרטגיות של שתוף פעולה ביניכם לבין ילדיכם, ויכולת שליטה לקיים את ההישגים לאורך זמן.הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית מתמקדת ביכולות ההתמודדות שלכם כהורים, עם דגש על השונות שבניכם, על הציפיות, האמונות העמדות והערכים שלכם כאינדיבידואלים. ההדרכה תסייע לכם להוסיף למיומנויות ההוריות היעילות הקיימות אצלכם, לקבוע יחד אתכם מטרות טיפוליות, ללמוד את בסיסי הקונפליקט בניכם, וללמוד מיומנויות חדשות כמו שתוף פעולה עם ילדיכם, קבלת החלטות, פתרון בעיות אפקטיבי, חלוקת תפקידים, סדר עדיפויות, הבעת חום, אמפטיה רגשות ועוד. הטיפול יוביל לתוצאות טובות יותר לא רק ביניכם כהורים, אלא גם במערכת היחסים הדיאדית, כלומר בין כל אחד מכם לילדיכם. הטיפול יסייע לכם לאתר את תחומי הבעיות העיקריות של כל אחד מכם כהורים, להתמודד עם מצבים לא רצויים, ולטפל בצורה אפקטיבית בכשלונות ובעיות התנהגותיות-רגשיות של ילדיכם. תוכלו לסייע לילדיכם לטפל במצבים אלה באמצעות תהליכי למידה כמו מודלינג, חיזוקים חיוביים ושליליים, תקשורת יעילה, אסרטיביות, ובעיקר התמודדות מוצלחת יותר עם המחשבות, הרגשות וההתנהגויות שלכם ושל אחרים.למרות שקיימים קשרים הדוקים בין זוגיות להורות, הטיפול יתמקד בהדרכה ההורית ובהשלכה של הזוגיות על ההורות.