מחשבות חשדניות, במה

אוכל לסייע לכם?

טפול התנהגותי קוגניטיבי הנו יעיל למחשבות חשדניות. הוא מבוסס על ההנחה שהקרבה וההשפעה שבין מחשבות רגשות והתנהגות הנו רב. אם אנו חושבים כי משהו רע עומד לקרות, סביר שנרגיש חרדה. לעומת זאת אם נחשוב שהכל הולך בסדר, נרגיש יותר בטוחים. תוצאות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מצביעות על שפור משמעותי של הסימפטומים והמצוקה המלווה. הקשר הטיפולי מאופיין במענה רגיש וגמיש לצרכים שלכם, באוירה רגישה, מקצועית, בטוחה ואמינה.

 

בטיפול נתייחס להבנה של הסיבות למצוקה, נלמד להבין מדוע אנו חווים מחשבות חשדניות, מה הן משמעויות הפרושים שלנו, אילו מצבים מפעילים את החוויה החשדנית (טריגרים חיצוניים ופנימיים), נלמד חשיבה מאזנת, ונתנסה באסטרטגיות התנהגותיות ורגשיות, קבלת החלטות, אסטרטגיות רגיעה פתרון בעיות ועוד.